Polisen bryter emot grundlagen dagligen.

Regeringsformen 2 kapitel 7:e paragrafen.

”7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras
att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket
får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att
barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa
föräldrarna eller en av dem. Lag (2010:1408)”

Detta bryter svenska polisen dagligen i de upprättade gränskontrollerna.

Kunskapsbristen är enorm. Dagligen så tvingas svenska medborgare ta fram id-handlingar. Det finns inget krav för svenska medborgare att inneha ID-handlingar. Så kommer en svensk medborgare till Sverige så skall denna släppas in enligt grundlagen.

Jag har talat med personer i regeringskansliet och talat med externa jurister. Det är extremt allvarligt att bryta emot grundlagen. 2014 har staten blivit dömda för just denna del av grundlagen. Så skulle någon ta och stämma staten på nytt så skulle staten förlora enligt alla jag talat med. Det som utför just nu borde provas rättsligt.

Det finns massor av aspekt kring detta illegala hafsverk som röstades genom riksdagen. Lagrådet var negativ, men fick aldrig chansen. Detta är enormt ovanligt. Det är enorm anmärkningsvärt. Jag finner inte ord för hur allvarligt detta är. Inte bara emot svenska medborgare utan emot hela Öresundsregionen.

Det finns massor av lagar som polisen väljer att inte prioritera. Denna lag som riksdagen tagit fram borde vara en av dessa som nedprioriteras.

Högsta domstolens mål T 5516-12 borde läsas.
”Staten har bedömts vara ersättningsskyldig för ideell skada vid alregistrering av svenskt medborgarskap (jfr 1 kap. 1 § och 2 kap. 7 § regeringsformen).

NJA 2014 s. 323”

I andra delar av världen så brukar dessa förändringar vara starten på en statskupp. Grundläggande demokratiska regler sätts ur spel. Det blir startskotten på olika aktiviteter som ger staten mer makt och medborgarna fri och rättigheter sätts ur spel. Det har aldrig varit ok och vi kan landa i ett läge som blir väldigt farlig. Har vi inte lärt oss av historien?

Detta är inlägg 17 av 100 i #Blogg100 utmaningen.